Zamówienia - ChMK - Chrześcijańska Misja Kobiet

Zamówienia

 Można nabyć u nas :

Podane nizej ceny obowiązują do listopada bieżącego roku i obejmują koszt przesyłki wysłanej zwykłą pocztą 

Roczną prenumeratę Samarytanki i Punkt Zwr. - cena 27,50 zł
Punkt Zwrotny - cena 5,50 zł
Samarytanka - cena 5,50 zł (1 egz)
książka "Co nas czeka" - cena 12,50 zł
książka "Nieprzyjaciele" - cena 17,00 zł
książka "Apokalipsa" - cena 26,00 zł


Punkt Zwrotny ukazuje się raz w roku. W tej publikacji możemy przeczytać sporo fascynujących relacji z życia kobiet i mężczyzn, którzy po wielu ciężkich przeżyciach odnaleźli prawdziwy sens życia.

Samarytanka ukazuje się w styczniu i czerwcu. Liczy 52 strony (format B5). Samarytanka uczy, pomaga, inspiruje, przestrzega, buduje wiarę w Boga i Jego możliwości.
Tysiące kobiet czytających to czasopismo znalazło odpowiedzi na swoje życiowe pytania, a także zostało zainspirowanych  do rozwijania predyspozycji we wszystkich aspektach swojej kobiecości.
Zaprenumeruj dla siebie, krewnych, przyjaciółek.

Co nas czeka - autorem jest pastor Michał Hydzik, który trudne i niezwykle interesujące zagadnienia związane z eschatologią poszerzył i przedstawił w sposób przystępny dla czytelników.

Nieprzyjaciele - książka ta jest podręcznikiem, który demaskuje szatana jako realnie istniejącego, przebiegłego, mściwego i inteligentnego wroga. Odsłania taktykę, metody i sposoby jego ataku. Uczy, jak mu się przeciwstawić, jak staczać zwycięski bój chrześcijanina. Kolejni nieprzyjaciele to : stara natura i świat. Każdy z nich walczy inaczej, posługuje się innymi metodami, sposobami i systemami. Momentami książka jest wzruszającym szczerością pamiętnikiem autora. Niektóre fragmenty czyta się jak literaturę sensacyjną.

Apokalipsa - "Jest to bardzo dobra pozycja wydawnicza, napisana w sposób wyważony, odzwierciedla serce i duchowe przemyślenia autora. Co ważne, lektura pozwala czytelnikowi zrozumieć duchowe przesłanie Objawienia Jana, a to z kolei zachęca do życia w Jezusie, do pełnego i bezkompromisowego oddania się Bogu." - recenzja Biskupa Marka Kamińskiego


Aby zaprenumerować Samarytankę lub nabyć inne publikacje, należy wpłacić odpowiednia kwotę wraz z adnotacją na co została dokonana wpłata na konto
ChMK , skrytka pocztowa 17, 43-430 Skoczów,
Bank Spółdzielczy nr. konta: 06 8126 0007 0015 8134 2000 0010


Zachęcamy do zaprenumerowania Samarytanki dla najbliższych, przyjaciółek, krewnych wpłacając na nasze konto odpowiednią kwotę z podaniem dokładnego adresu osoby, dla której mamy wysłać wraz z podaniem nazwiska osoby wpłacającej

Copyright © ChMK 2016

Powered by Quick.Cms